Większe statki Większe wyzwania

Większe statki Większe wyzwania

Konferencja ICHCA (International Cargo Handling
& Coordination Association) w 2016 roku odbyła się
w Barcelonie, w dniach 29 luty – 2 marca. Głównym tematem tegorocznej konferencji był ogólnoświatowy trend – obecny we wszystkich obszarach żeglugi
– w kierunku coraz większych statków, a także wyzwania, które się z tym wiążą.

Wraz ze wzrostem ilości przewożonych kontenerów
do ponad 19000 TEU, ryzyko problemów z transportowanymi wenątrz kontenerów towarami
może gwałtownie wzrosnąć.

Monitoring incydentów związanych z transportem kontenerów pokazuje, że wycieki są główną przyczyną strat podczas transportu; wraz z błędami w obsłudze, niewłaściwymi opakowaniami oraz złym zabezpieczeniem, odpowiadają za ponad 50% powstałych uszkodzeń.

Mniej niż 2% kontenerów na świecie jest poddawanych kontroli w portach przed załadowaniem ich na statek. Wśród nich 15-25% okazuje się nieodpowiednio zabezpieczonych. Co więcej, kontrole kontenerów przychodzących do europejskich portów wskazują,
że aż w 40% przypadków towary niebezpieczne są niewystarczająco zabezpieczone.

Wszystko to sugeruje, że należy jeszcze poważniej podejść do kwestii zabezpieczania ładunków. Większe statki oznaczają większą wagę i wysokość przewożonych kontenerów, a co za tym idzie – większe siły oddziałujące na ładunek. W związku z tym, zabezpieczanie towarów
w kontenerze staje się głównym obszarem zainteresowania.

Prezentacja Davida Parrin – Starszego Doradcy CKTC z ramienia Cordstrap, przeprowadzona podczas Konferencji ICHCA, a dotycząca powyższych kwestii, ukazała kilka innowacyjnych produktów, które uczynią zabezpieczanie ładunków – zwłaszcza niebezpiecznych
– bezpiecznymi, wydajnymi oraz atrakcyjnymi cenowo dla spedytorów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *