Spadek liczby obsłużonych kontenerów w Porcie w Gdyni

Spadek liczby obsłużonych kontenerów w Porcie w Gdyni

Duży spadek liczby obsłużonych kontenerów w Porcie w Gdyni

Port w Gdyni ze względu na blisko z nim sąsiadujący port Gdański nie ma łatwej sytuacji. Zwłaszcza że konkurent z sąsiedztwa postawił bardzo wysoko poprzeczkę, w ciągu ostatniego czasu wiele zainwestował, i to wszystko spowodowało, że część klientów się zdecydowała na zmianę. Taką sytuację doskonale pokazywać będą statystyki. W ubiegłym roku terminal BCT obsłużył o 120 tysięcy mniej typowych kontenerów w porównaniu z rokiem poprzednim, co daje w rezultacie blisko 25 procent spadków. Spore spadki miał również drugi terminal w Gdyni, w nim z kolei było to na poziomie niecałych dwunastu procent. Widać więc świetnie, że niestety Gdynia została trochę w tyle w porównaniu z sąsiadującym Gdańskiem. W ciągu ubiegłych dwunastu miesięcy kilku światowych, znanych armatorów zaczęło współpracować z DCT, także kolejni armatorzy zaczynający wysyłki kontenerów do naszej części Europy wybierają raczej Gdańsk. Wiadomo, że istnieje cały czas konkurencja, szczególnie jeśli porty leżą obok siebie, lecz pojawiają się już głosy o tym, że sytuacja jednak nie jest dobra.

Istotny wpływ na dzisiejszą sytuację Gdyńskiego portu mają duże opóźnienia w projektach przy obsłudze jednostek o największej długości. Do tej pory jeszcze nie pogłębiono kanału, co przyczynia się do tego, że niewykonalne jest przyjmowanie kontenerowców o największej ładowności, mimo że infrastruktura portowa będzie na to pozwalać. To było jednym z głównych powodów przejścia paru największych armatorów do Gdańska, ponieważ ich kontenerowce po prostu nie mogły dopłynąć do terminala ze względu na zbyt płytkie trasy. Oprócz tego na taki stan rzeczy nałożyło się embargo z Rosją i duże spowolnienie chińskiej gospodarki, i koniec końców wyniki nie były najlepsze. Portowe władze liczą na to, że przyszły rok pozwoli się jednak odbić. Zakończono bowiem kilka rozpoczętych kilka lat temu inwestycji, które powinny przygotować terminale do przyjmowania dużych kontenerowców. Znaczącemu powiększeniu i modernizacji uległo wyposażenie, znacznie unowocześniono też place do składowania i zaprojektowano specjalistyczne oprogramowanie pomagające w zarządzaniu całym portem.