Skrócone godziny oczekiwania dzięki platformie CDM dla pojazdów ciężarowych

Skrócone godziny oczekiwania dzięki platformie CDM dla pojazdów ciężarowych

Ponieważ branża logistyki lotniczej stara się odzyskać swoją kluczową rolę, istnieje większa niż kiedykolwiek potrzeba redukcji kosztów oraz większej przejrzystości i wydajności we wszystkich aspektach łańcucha dostaw.

Dotyczy to zwłaszcza operacji naziemnych, w których ładunek często może być niepotrzebnie opóźniany, co powoduje kosztowne i niedopuszczalne opóźnienia. Niedawna pandemia rzuciła nowe światło na operacje ładunków lotniczych oraz potrzebę większej wydajności i cyfryzacji.
Aby poradzić sobie z palącą potrzebą lepszych rozwiązań, niedawno uruchomiona innowacyjna platforma transportowa CDM oferuje przejrzystość, przewidywalność i mechanizm planowania przydziału slotów w celu usprawnienia procesu załadunku i rozładunku między firmami transportowymi a agentami przeładunkowymi.

Agenci zajmujący się obsługą mogą przydzielać przedziały czasowe i numery drzwi i przewidywać w czasie rzeczywistym czasy aktualizacji ETA od kierowców firm transportowych, zapewniając w ten sposób optymalną wydajność i unikając dużych opóźnień.

Raoul Paul, dyrektor generalny i założyciel platformy CargoHub Trucking CDM wyjaśnia to myślenie
Mówi: „Główną zaletą platformy CDM jest dzielenie się odpowiednimi danymi i informacjami między wszystkimi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w ruch ciężarówek, umożliwiając im podejmowanie najlepszych decyzji w celu uniknięcia opóźnień. Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia operatorom przydzielanie czasu na start lub lądowanie, a firmom transportowym efektywnie zarządza harmonogramami ruchu swoich kierowców, eliminując w ten sposób niepotrzebne oczekiwania. Daje to również liniom lotniczym dokładne informacje do informowania klientów o postępach poszczególnych przesyłek.

„Nawet po załadowaniu, korzystając z platformy, agent przeładunkowy może nadal śledzić przesyłkę w czasie rzeczywistym, podczas gdy zwykle traci kontrolę nad towarami po opuszczeniu magazynu. Dane mogą być udostępniane międzynarodowym portom lotniczym i operatorom, pomagając w ten sposób w dokładnym przewidywaniu i śledzeniu postępów w ładunkach ”.

Zatłoczenie na dużych lotniskach stało się główną przyczyną opóźnień, rosnącego zanieczyszczenia i kosztów. Paul wyjaśnia. Mówi: „Problem zatłoczenia na placu jest często omawiany, jedną z możliwości jest niedopuszczenie ciężarówek do wjazdu na teren agenta przeładunkowego przed zakończeniem rejestracji i zatwierdzenia. Komunikat, że ładunek jest gotowy do załadowania, oraz przypisany numer drzwi, mogą być odbierane przez kierowców za pośrednictwem platformy CDM. To nie tylko poprawia płynność na stronie, ale kierowca ciężarówki może wykonywać instrukcje bez interwencji kierownictwa firmy ”.

Projekt został początkowo uruchomiony w Holandii w celu rozszerzenia go na Europę i poza nią. Partnerami pilotów uczestniczących są AirBridge Cargo, Menzies world Cargo, Swissport, dnata, Jan de Rijk, Fast Forward Freight wspierany przez Air Cargo Netherlands.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *