Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latach

Intermodalny transport cieszy się coraz większą popularnością w naszym kraju. Funkcjonuje on w taki wybieg, że dostawa ładunku jest wykonywana kilkoma różnymi sposobami, lecz wszystko ma się odbyć w wygodny i szybki sposób dla użytkownika.

Dynamiczny rozwój tego rodzaju transportu to jeden z priorytetów jakie ma Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, co wywnioskować się da po przeczytaniu listu, jaki skierowany został do uczestników organizowanego na terenie Gdańska IV Forum Transportu Intermodalnego. Jednym z podstawowych założeń, które zostały podjęte jest uzyskanie w roku 2020 doprowadzenie do wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Ocenia się, że aktualnie poziom ten będzie wynosił około pięciu, ale dynamika wzrostu daje sporo szans na to, że planowane cele zostaną osiągnięte. Na dzień dzisiejszy rynek transportu intermodalnego jest na stabilnym poziomie, lecz cały czas trwa jego rozwój. Cały czas jest na pierwszym miejscu PKP Cardio, z udziałem wysokości rzędu 50%, ale DB Schenker Rail Polska SA oraz Lotos Polska bez przerwy uzyskać większe udziały.

Aby wszak powyższe cele zostały uzyskane jest potrzebne nie tylko zainteresowanie klientów, ale także odpowiednia infrastruktura. Z tego też powodu w planach na parę najbliższych lat pojawiło się sporo projektów które się wiążą z modernizacją i rozwojem kolejowego systemu. Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Kolejowego, który opracowany został we wrześniu minionego roku, do 2023 roku planowane jest wydanie prawie 70 miliardów złotych, z których 2/3 pochodzi ze środków unijnych. To na ten rok właśnie jest planowane zakończenie prac modernizacyjnych najważniejszych fragmentów szlaków kolejowych, dzięki czemu powstać powinna spójna sieć o wysokich parametrach technicznych. Dodatkowo dużo środków ma być przeznaczonych na budowę i wyposażenie terminali oraz centrów logistycznych, a także na poprawę jakości taboru. Planuje się również zmniejszenie opłat za korzystanie z kolejowej infrastruktury dla firm, które oferują intermodalny transport, po wykonaniu niezbędnych prac legislacyjnych byłoby to jak najbardziej możliwe.