Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Chyba żaden z nowoczesnych portów nie ma żadnych szans na rozwijanie się, jeśli nie będą do niego doprowadzone odpowiednio przepustowe komunikacyjne trasy, i to nie tylko drogowe lecz również pociągowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, w szczególności na terenach portowych jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia w tej kwestii. Jeżeli będzie chodzić o Trójmiasto, to tu znacznie korzystniej wypada pod tym względem Gdański Port. Na samym początku bieżącego roku oddano do użytku linię 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Poza tym w trakcie budowania jest drugi tor tej trasy, dzięki czemu już od połowy roku składy będą mogły się poruszać w każdą stronę, z przepustowością w okolicach dwustu składów na dzień. Plany są dużo większe, gdyż zgodnie z deklaracjami zarządu Gdańskiego portu docelowa przepustowość linii będzie większa od obecnej sześciokrotnie. Dlatego też już teraz prowadzonych jest kilka bardzo ważnych inwestycji, mających pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych jest w trakcie konsultacji społecznych, projektowania czy też gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Podobnie duży zakres prac jest realizowany na terenie Gdyńskiego Portu. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować swoją infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę znacznie dłuższych oraz cięższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Zrealizowana przy okazji kompleksowa przebudowa systemu sterowania ruchem będzie się z kolei przyczyniać do sporego wzrostu bezpieczeństwa, a także znacząco poprawi płynność przejazdów na obszarze portu. Jednym z dużych projektów, które mogłyby w dużym stopniu na sporo lat usprawnić połączenia kolejowe na terenie Gdyni, jest gruntowna przebudowa dwóch tras przebiegających przez tę miejscowość. Aktualnie linie mają tylko i wyłącznie po pojedynczym torze, a poza tym nie mają zasilania elektrycznego, więc oba te obszary byłyby do zrobienia. Aktualnie ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonania, a po ukończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najlepsze rozwiązania i rekomendacje. Szacowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a wstępny termin realizacji w roku 2021.