Category Archives: cargo69

Szybki rozwój gdańskiego portu dużym zagrożeniem dla pozostałych portów w Europie Od pewnego czasu port DCT w Gdańsku noruje coraz to nowe rekordy w przeładunkach, a zmiany te zaskakują wszystkich. Gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły się przy nim prace, to nikt nawet nie marzył że tak się to wszystko rozwinie. W końcówce lat dziewięćdziesiątych zainicjowana została idea otworzenia na terenie Gdańska prawdziwego terminala kontenerowego, ponieważ już wtedy dostrzegano duży potencjał w transporcie morskim. Do wykonania tak ambitnego zadania wybrana została spółka DCT Gdańsk, która miała się zająć zarówno samym projektem jak i kompleksową budową. W 2007 roku w czerwcu została obsłużona pierwsza jednostka, i od tego czasu rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój tego portu. Kluczowym etapem w jego rozwoju stała się możliwość bezpośredniej obsługi statków które przypływają z Azji. Dzięki temu port w Gdańsku w 2010 roku osiągnął 180 procent wzrostu, dzięki temu się stając jednym z najszybciej rosnących…

Read more

Niezbyt ciekawa przyszłość transportu kontenerowego w najbliższych miesiącach Obecny rok wedle ekspertów pracujących w wywiadowni Drewry nie zapowiada się dobrze dla transportowej branży. Jej zdaniem stawki za przewóz nadal będą maleć, a niestety możliwości ograniczenia wydatków przez armatorów doszły już do stanu, w jakim niewiele da się zrobić. Nawet pojawienie się w użyciu jednostek o możliwościach ładunkowych 18 tyś jednostek kontenerowych sytuacji nie poprawi, gdyż nie są one aż tak korzystne, jak zakładano pierwotnie. Trochę bardziej optymistyczną wizję prezentuje inna agencja, to znaczy Maritime Strategies International. Jej eksperci przewidują znacznie większy wzrost transportu towarów na szlakach z Azji do Europy, co przy jednoczesnym złomowaniu starszych jednostek powinno pozwolić armatorom na to, żeby część strat odrobić. Jednak nawet pomimo tak optymistycznej prognozy nikt raczej nie twierdzi, że ten rynek w najbliższym czasie czeka świetlana przyszłość. W zasadzie , że liczne prognozy wskazują jedynie na niewielkie wzrosty przeładunku w portach, a nawet…

Read more

Uroczystość otwarcia w symboliczny sposób współczesnego Jedwabnego Szlaku pomiędzy Azją a Europą. Najważniejszą metodą przewozu towarów pomiędzy Chinami a krajami europejskimi są wielkie jednostki kontenerowe, mogące jednorazowo zmieścić na pokładzie blisko dwadzieścia tysięcy tradycyjnych kontenerów. Morski transport ma sporo zalet, jest bardzo tani i bezpieczny, a rozwinięta infrastruktura portowa daje naprawdę duże możliwości na obsługę towarów. Lecz jego głównym minusem jest czas podróży, ponieważ przeciętnie na przepłynięcie drogi między danymi miastami potrzebne będzie kilka tygodni. Dlatego też spedytorzy szukają rozmaitych metod na przyspieszenie przewozu ładunków, na przykład wykorzystując do tego kolej. Jak pokazuje doświadczenie, transport specjalnie przygotowanymi pociągami ma liczne zalety, jakie przyczyniają się do tego, że zainteresowanie nim będzie rosło. Przede wszystkim ważny jest czas, w niejednym przypadku odbiorcy nie będą mogli tak długo czekać na zamówione towary, więc wybierali znacznie droższe przesyłki samolotowe. Teraz podróż składu kolejowego między Chinami a Europą może potrwać maksymalnie kilkanaście dni, a przy…

Read more

Spedycje operujące na terenie Gdańska to są takie firmy, które organizują obsługę portowo-spedycjyną ładunków na terminalach kontenerowych DCT i GTK. Gdańsk to od zarania własnej ponad tysiącletniej historii stolica Pomorza Gdańskiego powiązana była z gospodarką opartą o morze. Dziesięć wieków po pierwotnej wzmiance o grodzie nad Motławą powoli wykuwają się nowe synonimy: Gdańsk i transport kontenera oraz Gdańsk i kontener-transport. Niemały prestiż na taki stan rzeczy miała ciężka i racjonalna praca instytucji i firm uczestniczących w obrocie portowo-morskim oraz każdych budujących branżę TSL. Zapewne i firma Helena Transport Spedycja H.J. Burek sp.j. zapisała swój udział w historii gdańskiego i trójmiejskiego interesu. Właśnie ona oferuje usługi takie jak : transport morski ( pełno kontenerowy i drobnicowy), – transport lotniczy ( transport ładunków), – transport kolejowy ( transport kontenerów), – transport drogowy ( transport kontenerów), – agencja celna ( odprawy zwykłe, uproszczone, fiskalne). Ponadto świadczy usługi związane z ubezpieczeniem, magazynowaniem towarów jak…

Read more

Niemiecki koncern Daimler przeprowadził pierwsze testy drogowe kolumny czterokołowych dronów podłączonych do sieci i połączonych jako całość. Tworzymy nową, wysoce wydajną i otwartą sieć logistyczną. Łączymy ciężarówki z Internetem, co czyni je mobilnymi elementami sieci logistycznej podłączonej do centrum danych ”- komentuje Wolfgang Bernhard -„ sieć ta łączy wszystkich zaangażowanych w obrót: kierowców, dyspozytorów, operatorów, warsztaty, producentów, firmy ubezpieczeniowe i władze moc. „W czasie rzeczywistym otrzymują informacje o stanie ciągnika i naczepy, warunkach drogowych i pogodowych, obecności parkingów i stacji obsługi na autostradzie, terenach rekreacyjnych i wiele innych.” Według testerów połączenie trybu eterycznego i sterowania ręcznego może zmniejszyć zużycie paliwa o siedem procent i zmniejszyć o połowę zajmowaną przestrzeń na drodze. Jednocześnie zwiększa się bezpieczeństwo na drodze. Koncepcja bezzałogowego transportu drogowego, którą niemiecki koncern wdraża od 2013 roku, nazywa się Mercedes-Benz Trucks Highway Pilot Connect. Polega ona na podłączeniu wszystkich ciężarówek do Internetu i zautomatyzowaniu ich zarządzania z serwera.

Białoruś i Gruzja rozważyły możliwości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku gruziński premier Georgy Kvirikashvili powiedział dziennikarzom we wtorek 22 marca po spotkaniu ze swoim białoruskim odpowiednikiem Andriejem Kobiłowem Przeanalizowaliśmy inicjatywę Jedwabnego Szlaku. W związku z tym nakreśliliśmy sposoby zapewnienia bardziej aktywnego uczestnictwa Gruzji i Białorusi w tym procesie. Omówiliśmy także inne ważne kwestie, na przykład, jak wykorzystać korzystną lokalizację naszych krajów w korytarzach transportowych ”, powiedział Giorgi Kvirikashvili. Szczególną uwagę zwrócono na współpracę w dziedzinie ekonomii i handlu, inwestycji i rolnictwa. Białoruś zaprosiła Gruzję do przetworzenia gruzińskich produktów spożywczych w celu ich dostarczenia do państw trzecich. „Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Białorusi w centrum Europy i jej udział w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, obiecującym kierunkiem jest tworzenie w kraju przemysłów spółdzielczych do przetwarzania gruzińskich surowców i półproduktów z późniejszym dostępem do rynków zarówno Białorusi, jak i krajów trzecich”, zauważył premier Białorusi Andrey Kobyakov

Pierwszym z czynników jest trasa. Odległość i czas transportu, bez względu na to, czy jest to transport krajowy czy międzynarodowy, rodzaj transportu zależy od niego: kolej, powietrze, morze, samochód, a także cena samego transportu. Second Drugi czynnik to – ładunek. Ładunek określa wymagania dotyczące transportu. Uwzględniono wymiary i wagę. Zależą od tego cechy załadunku i rozładunku ładunku, a także to, czy istnieje potrzeba utrzymania reżimu temperaturowego, potrzeba zezwolenia na transport towarów niebezpiecznych (ADR), czy też możliwy jest transport w ramach ładunku drobnicowego. Third Trzecim czynnikiem jest Dokumentacja. Dokumentacja dołączona do ładunku: list przewozowy (TTN), karnet TIR lub CMR. Czy potrzebujesz ubezpieczenia ładunku lub dodatkowego wsparcia, ochrony. Jednym z ważnych czynników jest jakość usług. Zapewniamy pełen zakres usług w zakresie transportu ładunków i pośrednictwa celnego i zawsze koncentrujemy się na wyniku.

17/17