Białoruś i Gruzja rozważają możliwości współpracy

Białoruś i Gruzja rozważają możliwości współpracy

Białoruś i Gruzja rozważyły możliwości współpracy w ramach Inicjatywy Pasa Ekonomicznego Jedwabnego Szlaku gruziński premier Georgy Kvirikashvili powiedział dziennikarzom we wtorek 22 marca po spotkaniu ze swoim białoruskim odpowiednikiem Andriejem Kobiłowem

Przeanalizowaliśmy inicjatywę Jedwabnego Szlaku. W związku z tym nakreśliliśmy sposoby zapewnienia bardziej aktywnego uczestnictwa Gruzji i Białorusi w tym procesie. Omówiliśmy także inne ważne kwestie, na przykład, jak wykorzystać korzystną lokalizację naszych krajów w korytarzach transportowych ”, powiedział Giorgi Kvirikashvili.

Szczególną uwagę zwrócono na współpracę w dziedzinie ekonomii i handlu, inwestycji i rolnictwa.

Białoruś zaprosiła Gruzję do przetworzenia gruzińskich produktów spożywczych w celu ich dostarczenia do państw trzecich.

„Biorąc pod uwagę położenie geograficzne Białorusi w centrum Europy i jej udział w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej, obiecującym kierunkiem jest tworzenie w kraju przemysłów spółdzielczych do przetwarzania gruzińskich surowców i półproduktów z późniejszym dostępem do rynków zarówno Białorusi, jak i krajów trzecich”, zauważył premier Białorusi Andrey Kobyakov