Home

Spedycje operujące na terenie Gdańska

Spedycje operujące na terenie Gdańska to są takie firmy, które organizują obsługę portowo-spedycjyną  ładunków na terminalach kontenerowych DCT i GTK.

Gdańsk to od zarania własnej ponad tysiącletniej historii stolica Pomorza Gdańskiego powiązana była z gospodarką opartą o morze. Dziesięć wieków po pierwotnej wzmiance o grodzie nad Motławą powoli wykuwają się nowe synonimy: Gdańsk i transport kontenera oraz Gdańsk i kontener-transport. Niemały prestiż na taki stan rzeczy miała ciężka i racjonalna praca instytucji i firm uczestniczących w obrocie portowo-morskim oraz każdych budujących branżę TSL. Zapewne i firma Helena Transport Spedycja H.J. Burek sp.j. zapisała swój udział w historii gdańskiego i trójmiejskiego interesu.

Właśnie ona oferuje usługi takie jak : transport morski ( pełno kontenerowy i drobnicowy),  –  transport lotniczy ( transport ładunków),   – transport kolejowy ( transport kontenerów),   – transport drogowy ( transport kontenerów),  –  agencja celna ( odprawy zwykłe, uproszczone, fiskalne).

Ponadto  świadczy usługi związane z ubezpieczeniem, magazynowaniem towarów jak i również ich przeładunkiem. Oferuje przy tym kompleksową pomoc i fachowe doradztwo.  Kontener transport, spedycja morska,  transport kontenera czy też transport kontenery to terminy bardzo dobrze im znane.

Gdańsk w transporcie morskim kontenerowym kojarzony jest przede wszystkim z  Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym DCT, jakie jest w stanie gościć najogromniejsze statki kontenerowe globu.

Deepwater Container Terminal,  szybko stał się największym w Polsce terminalem kontenerowym zbliżając się, a wreszcie przełamując czarodziejską barierę 1 miliona TEU na rok.

Tak natychmiastowego postępu i tak wielkiego sukcesu nie spodziewał się nikt. Sukces terminalu pociąga za sobą dalsze zdarzenia. Nieodzowna staje się rozbudowa centrum logistycznego, linii kolejowych, usług transportu drogowego (transport kontenera), zaawansowanych serwisów TSL, jak kontener transport oraz każdej infrastruktury, supra struktury, rozstrzygnięć prawnych i biznesowych służących rozwojowi transportu morskiego.