Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny gwałtowny spadek cen za przewozy kontenerowe Ceny za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasie między Szanghajem i innymi portami z Dalekiego Wschodu a portami w Europy północnej uzyskały po raz kolejny ogromnie niski poziom. Na obecną chwilę wynoszą one około 330 dolarów za jeden kontener, co będzie oznaczać obniżenie … Więcej