Rosnąca rola kolejowego transportu kontenerów

Coraz większa rola przewożenia kontenerów koleją Przewóz najbardziej popularnych kontenerów za pomocą największych kontenerowców odbywa się pomiędzy grupą największych portów, lecz poza tym najczęściej wszystkie te kontenery muszą jeszcze dotrzeć do końcowego odbiorcy. A ten może być oddalony od portu docelowego nawet o kilka tysięcy kilometrów, z takich też powodów niezbędne jest również rozplanowanie transportu … Więcej