Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny gwałtowny spadek cen za przewozy kontenerowe

Ceny za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasie między Szanghajem i innymi portami z Dalekiego Wschodu a portami w Europy północnej uzyskały po raz kolejny ogromnie niski poziom. Na obecną chwilę wynoszą one około 330 dolarów za jeden kontener, co będzie oznaczać obniżenie o 27 procent w porównaniu z poprzednim okresem. Sytuacja tego typy występuje już od wielu miesięcy, i o jeżeli odbiorcy są z tego zadowoleni, to transportowe firmy są w coraz większych tarapatach. Utrzymujące się przez tak długi czas niskie ceny mają duży wpływ na poziom rentowności planowych połączeń, stawiając pod spory znakiem zapytania sporo z nich. Tak naprawdę już widać radykalne posunięcia wśród części właścicieli statków, jacy po prostu anulują część połączeń z powodu za małej opłacalności. Co prawda sytuację trochę ratują ceny ropy naftowej, także znajdujące się na bardzo niskim pułapie, ale nie stanowi to wystarczającego powodu do tego, żeby się cieszyć z całej tej sytuacji. Paradoksalnie poziom cen paliwa wpłynął na coraz bardziej popularne w ostatnim czasie rozwiązanie, mianowicie statki zaczynają pływać wokół zamiast Kanałem Sueskim, bo im się to zwyczajnie bardziej będzie opłacać. Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Przez poprzedni tydzień spadek na trasach z Szanghaju do Północnej Europy był najbardziej spektakularny, ale pozostałe trasy również miały dużo spadków. Między Chinami a portami Morza Śródziemnego było to prawie jednak czwarta, a do portów na terenie Ameryki Północnej od kilkunastu do dwudziestu. O tym, jak te obniżki były duże bardzo dobrze świadczą wskaźniki które pokazują średni przekrój cen za przewóz kontenera. W przypadku SCFI na trasach do portów na terenie Ameryki osiągnięta została wartość 99 dolarów – tak niskiego poziomu nie było jeszcze w historii. Duży spadek zanotowany został jeśli chodzi o ogólny wskaźnik SCFI. W czasie poprzedniego piątku wysokość jego wynosiła 566,9, zaś aktualnie zmalała do wysokości 486,7. A różne prognozy na zbliżające się tygodnie nie są optymistyczne, bo nie istnieją żadne przesłanki do podwyżek cen. Co prawda co pewien czas występują większe wzrosty, lecz niestety nie mają one długiego charakteru.