Obowiązek ważenia kontenerów przed załadunkiem na statek

Obowiązkowe ważenie każdego kontenera przed załadowaniem na statek

Rozmaite urzędy zajmujące się morskimi przepisami kładą coraz większy nacisk na kwestie bezpieczeństwa. Już od połowy bieżącego roku w życie będą wchodzić prawne regulacje wiążące się z dokładną kontrolą wagi kontenerów. Zgodnie z nimi całkowity obowiązek zrobienia tej weryfikacji będzie spoczywał na podmiocie nadającym ładunek, i będzie się to musiało odbywać jeszcze przed załadunkiem. Przepisy te przygotowane zostały już przed dwoma laty, natomiast sam problem zauważano już znacznie wcześniej, ale z różnych powodów nie udało się tego rozwiązać. Nowe wytyczne wskazują że każdy kto będzie nadawał kontener zostaje zobowiązany do dokładnego zweryfikowania jego ciężaru i zadeklarowania przewoźnikowi i terminalowi. wprowadzony także został zakaz obsługi kontenerów, jakie nie zostały zweryfikowane. Obowiązek ważenia każdego kontenera przed załadunkiem na statekSugerowane są aktualnie dwa sposoby kontroli, więc będzie tu możliwość wyboru tego, który będzie bardziej pasował. Pierwszym sposobem będzie ważenie zapełnionego kontenera za pomocą certyfikowanych wag, a drugi to zmierzenie masy wszystkich przedmiotów i zsumowanie jej z wagą pustego kontenera.

Kłopot z niepoprawnym podawaniem wag od dawna był znany, i wielu lat sprawiało to duże niebezpieczeństwo. Na pokład jednego kontenerowca jednorazowo wchodzi blisko dwadzieścia tysięcy kontenerów. Przy takiej liczbie nieduże nawet odchylenia zadeklarowanej wagi w stosunku do rzeczywistej mogą spowodować wiele problemów na morzu. Już niejednokrotnie zdarzały się sytuacje zapadania się kontenerów, kłopoty ze stabilnością statków czy też wypadki śmiertelne wśród członków załogi. W skrajnych przypadkach, przy dużych odchyleniach między wagą deklarowaną a rzeczywistą może nawet dość do przechylenia i utonięcia statku, co już parokrotnie w przeszłości się zdarzyło. Z tego też powodu morska branża z zadowoleniem przyjęła planowane zmiany, pomimo tego że będą się one wiązać z większym nakładem pracy. Na szczęście w pierwszej kolejności postanowiono na odpowiednie bezpieczeństwo, a nie na zyski za wszelką cenę. Przez to można żywić nadzieję, że przypadki które się pojawiały w ostatnim czasie już się więcej nie zdarzą.