Uruchomienie nowej kolejowej trasy do Portu Gdańskiego

Uruchomienie nowej trasy kolejowej do Portu w Gdańsku

Port w Gdańsku zaczął się ostatnio rozwijać w wielu obszarach, coraz to nowe projekty zaczynają powstawać nie tylko na terenie portu, lecz będą także obejmować pobliską infrastrukturę. Ostatnio naprawdę sporo trudu lecz również środków finansowych włożono w rozbudowę i modernizację tras docierających na teren portu. Jest to zupełnie zrozumiałe, bowiem zwiększenie możliwości rozładunkowych musi być powiązane z możliwością obsłużenia dowozu ładunków w głąb lądu – niedobór dobrej jakości szlaków drogowych czy kolejowych stanowić tutaj nie może wąskiego gardła. Stąd też duża ilość inwestycji na terenie Gdańska zostało już w ostatnim czasie ukończonych, ale dużo będzie również czekać na swoją kolej. W szczególności dużo nacisków położone zostało na gruntowną rozbudowę kolejowych połączeń, które w związku z dynamicznym wzrostem portu zwyczajnie zaczęły nie dawać rady. Dlatego też przykładowo ruszył projekt modernizacji połączenia pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, który miał swoim zasięgiem objąć roboty przy moście na Wiśle a także przy dwutorowej linii kolejowe, całość tej inwestycji została wyceniona na prawie czterysta milionów.

Pierwsze nowe transporty na nowo otworzonej trasie zaczęły jeździć w drugie połowie stycznia, i mogły to zrobić znacznie szybciej niż dotychczas. Otwarcie nowej trasy kolejowej do Portu GdańskiegoPrzed pracami modernizacyjnymi składy poruszały się z maksymalną prędkością dwudziestu km/h, aktualnie będzie to pięć razy więcej. Razem ze wszystkimi pracami poprawiony również został transport rzeką która przepływa pod mostem. Dzięki dużemu podniesieniu konstrukcji aktualnie rzeką mogą przepływać dużo większe jednostki. W chwili obecnej możliwe będzie umieszczenie nawet trzech warstw kontenerów na barce, co znacząco usprawni żeglowanie na tym właśnie szlaku. W celu poprawy bezpieczeństwa wspomniany most dodatkowo dokładnie oświetlono. Opisywana rozbudowa będzie miała bardzo duże znaczenie dla całego gdańskiego rejonu. Uruchomiona niedawno do użytkowania trasa 226 znacznie zwiększy przepustowość pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Portem kilka razy, a oprócz tego pozwoli na jazdę dużo cięższych składów niż dotychczas. I najprawdopodobniej nie skończy się na tym, bowiem są planowane nowe inwestycje które mają jeszcze bardziej poprawić jakość infrastruktury w tamtym regionie.
.