Szybkie podsumowanie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym roku

Krótkie podsumowanie finansowej sytuacji portu w Gdyni po minionym roku

Pomimo 6-procentowego spadku przeładunków włodarze portu w Gdyni zaliczają poprzedni rok do niezwykle udanych. Oddano bowiem do użytku szereg dużych inwestycji, nie tylko takich, które poszerzają możliwości rozładunkowe, ale również powiększających konkurencyjność portu na naszym wybrzeżu. Wśród wykonanych projektów bardzo ważne były te na które środki pochodziły z Unii, z sukcesem zakończono ich pięć w minionym roku. Pomimo dość dużych wydatków na inwestycje Gdyński Port bardzo pozytywnie skończył również rok pod względem finansowym. Całkowity zysk netto wyniósł blisko 50 milionów, co wprawdzie stanowi połowę mniej niż przed rokiem, ale też pamiętać trzeba że wówczas odbyła się prywatyzacja Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego. Dodatkowo na niższy wynik miała też wpływ ogólna sytuacja na rynkach finansowych. Port mocno angażuje swoje pieniądze w lokaty i inne finansowe instrumenty, a ich rentowność jednak znacznie została obniżona w ostatnich miesiącach. Następnym czynnikiem mającym wpływ na całkowity wynik jest szybkie zwiększenie się kosztów, następne oddane do eksploatacji projekty przyczyniają się do znacznego skoku amortyzacji.

Pośród towarów obsługiwanych przez port w Gdyni największy spadek zanotowano w obsłudze drobnicy, ten wskaźnik wyniósł prawie 11 procent. Duże znaczenie na taki stan rzeczy miało przejście do Gdańska kilku kluczowych klientów, co niestety przełożyło się na całkowity wynik. Szybkie omówienie sytuacji finansowej gdyńskiego portu po ubiegłym rokuGdynia jak na razie ma ciężko jeżeli chodzi o możliwość konkurowania z Gdańskim portem, ponieważ nie ma jeszcze uruchomionej obrotnicy a także odpowiednio pogłębionego toru wodnego, jakie to projekty dałyby możliwość obsługi dwukrotnie większych statków. Znacząco zmniejszeniu uległ w roku 2015 również przeładunek węgla, to z kolei było wynikiem znacznego spadku eksportu tego surowca. Lecz straty te zrekompensowano w dużej części przez przeładunek zbóż – tu w roku minionym zanotowano wzrost o 50 procent, z 1,9 do 2,9 miliona ton. Do uzyskania wyników w takim wymiarze przyczyniły się przede wszystkim przeprowadzone inwestycje, to znaczy znaczna przebudowa na Nabrzeżu Szczecińskim oraz całkiem nowy magazyn na Nabrzeżu Śląskim.