Pierwszy transport płynnego gazu od firmy Quatargas

Pierwszy transport gazu płynnego z Kataru

Pierwszy transport gazu płynnego z KataruGrudzień ubiegłego roku dla wielu stanowi duży krok aby uzyskać niezależności energetycznej. Do obecnego czasu gospodarka Polski w dużym stopniu opierała się na dostawach surowców z sąsiedniej Rosji, lecz intensywne działania w celu zróżnicowania źródeł dostaw zapoczątkowały współpracę z firmą Qatargas. I to właśnie gaz tej firmy przypłynął w pierwszej połowie grudnia do otwieranego właśnie terminala gazowego w Świnoujściu, rozpoczynając nową erę jeśli chodzi o zaopatrzenie Polski. Dostawa ta została zakontraktowana na dwieście dziesięć tysięcy metrów sześciennych płynnego gazu i ma ona na celu schłodzenie i rozruch terminalowej instalacji. Kolejna z dostaw zgodnie z harmonogramem odbędzie się już w lutym, a całość kontraktu została podpisana na dwie dekady i będzie wynosić około miliona ton surowca w ciągu roku. Terminal w Świnoujściu to siedemnaste miejsce tego typu, do którego firma z Kataru sprzedaje swój skroplony gaz. Zarząd firmy wyraża duże zadowolenie z nawiązania tego kontraktu, uważając to za wstęp do poszerzenia swojej działalności na sąsiednie kraje.

Także władze firm z naszego kraju uznały ten kontrakt za doskonały kierunek na rozwój, gdyż nowo wybudowany terminal z doskonale rozwiniętymi połączeniami międzynarodowymi otwiera Polsce drzwi na inne rynki. Bardzo ważne jest również to, że terminal gazowy stał się ważnym elementem w utrzymaniu niezależności surowcowej naszej gospodarki, zapewniając przede wszystkim bezpieczeństwo, a równocześnie dając możliwość opłacalnej współpracy z resztą sąsiadów. Same możliwości terminala w Świnoujściu są niezwykle duże, zaprojektowano go do obsługi nawet pięciu miliardów ton gazu na rok. Na cały kompleks składa się trzykilometrowej długości falochron, nabrzeże przy którym będą rozładowywane statki a także dwa wielkie zbiorniki na gaz. Dochodzą do tego wszystkiego instalacje i prawie stukilometrowy rurociąg, dzięki czemu całość stanowi największy tego typu obiekt w naszym rejonie Europy. Na dzień dzisiejszy nowy terminal znajduje się w trakcie rozruchu, do czego właśnie są potrzebne zakontraktowane dostawy, lecz w niedługim okresie czasu osiągnie on pełne możliwości rozładunkowe.
.