Rozwój przewozów kontenerowych grupy kolejowej PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line

Rozwój przewozów kontenerowych grupy PKP CARGO z gigantem kontenerowym Maersk Line

Jednym z podstawowych aspektów przy międzynarodowym transporcie ładunków kontenerowych jest jego organizacja już w kraju odbiorcy, do jakiego przypływają statki. Same kontenery Rozładowane są w terminalu portowym i z tamtego miejsca powinny być szybko i sprawnie dowiezione do ostatecznego odbiorcy. Niedawno jeszcze wszystko się odbywało przy pomocy ciężarówek, lecz ostatnimi czasy niezwykle dynamicznie wchodzi na ten rynek ze swoją propozycją grupa PKP CARGO. PKP CARGO świadczy głównie intermodalne usługi, to znaczy jednostki kontenerowe są przewożone przy pomocy kolei do jednego z kilku terminali zlokalizowanych w głębi kraju, a w dalszej kolejności wiezione do końcowego klienta przy pomocy ciężarówek. Rozwiązanie tego typu znacznie redukuje ogólne koszty transportu, gdyż przewóz większej liczby jednostek kontenerowych składem kolejowym kosztuje dużo mniej, niż pokonanie takiego samego odcinka przez osobne ciężarówki. Z takich też powodów tego typu usługi zdobywają coraz większą popularność, włącznie z tym że PKP CARGO w ostatnim czasie nawiązało współpracę ze światowym operatorem kontenerowym Maersk Line.

Na obecną chwilę przewozy kontenerów realizowane są do kilku baz logistycznych, czyli Kątów Wrocławskich, Warszawy i Sławkowa, a największym ich plusem jest duża systematyczność. Składy wyruszają o określonych godzinach bez względu na poziom załadowania, i ta właśnie systematyczność daje tak niezbędny dla odbiorców element powtarzalności i stabilności. Nowoczesne formy współpracy grupy PKP CARGO z operatorem kontenerowym Maersk Line
Ostatnie z usług dla Maersk Line zaczęły obejmować jeszcze więcej, to znaczy system nazywany port to door. Tego tupu usługa to hybryda transportu samochodowego i kolejowego z równoczesnym zapewnieniem dokładnego czasu na dostarczenie do klienta. Kontener odbierany jest w terminalu, ładowany na platformę wagonu i dostarczany do stacji pośredniej, a tam wykonywany jest przeładunek na ciężarówkę. Zgodnie z zapisami w umowie kontenery należy dostarczyć do odbiorcy końcowego o określonej godzinie, analogicznie dzieje się z transportem w przeciwnym kierunku, to znaczy odebraniem pełnych kontenerów i przewiezieniem ich na czekający kontenerowiec.