Innowacyjne suwnice aktualnie w drodze do BCT

 Innowacyjne suwnice aktualnie w drodze do BCT.

Już niedługo w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym pojawią się kolejne nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Sprzęt ten jest rransportowany statkiem Zhen Hua 27, jaki dotrze do Gdyni w okolicach 25.06.2015 roku.Nowe suwnice będą jednakowymi odmianami, jak te, które terminal nabył w styczniu bieżącego roku. Opisuje je rozciągłość wielkości 48 metrów rachując od nabrzeża do burty statku. Umożliwi to Bałtyckiemu Terminalowi Kontenerowemu obsługę jednostek o 19 rzędach kontenerów na pokładzie.
 Innowacyjne suwnice aktualnie w drodze do BCT
Oznacza to, że stanowimy gotowość do przeładunku kontenerowców o rozmiarów do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy Bałtyckiego Terminala Kontenerowego. Kupno nowiutkich suwnic jest częścią projektu inwestycyjnego o wartości przeszło 200 milionów złotych, z których znaczną częścią są środki Unii Europejskiej. Zakupy inwestycyjne wyposażenia zezwolą na spotęgowanie potencjału przeładunkowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego o połowę.Równocześnie, wspólnie z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, prowadzona jest modernizacja terminalu kolejowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego mieszcząca m.in. przedłużenie istniejących torów, co pozwoli na symultaniczną obsługę do trzech składów całopociągowych. Stanowi to o tyle istotę, że od kilku lat zaobserwować wolno wzrastający udział przeładunków kolejowych w ogólnej liczbie operacji prowadzonych w BCT – utrzymuje się on na pułapie ponad 35 procent, częstokroć przekraczając 40 procent.Na początku marca uruchomiono dodatkowo system informatyczny EDI, jaki umożliwia na przyspieszenie obiegu wiadomości między terminalem a jego petentami. Wdrażany jest także system pozycjonowania kontenerów, co zezwoli na podwyższenie prędkości przeładunków.

Te wszelkie inwestycje pozwalają nam szybciej obsługiwać kontenerowce . Dzięki temu swobodniej będzie nam uzyskiwać nowych kontrahentów. Jesteśmy także przygotowani na kolejne zmiany na rynku, w tym obsługę coraz większych jednostek. W ciągu 2-3 lat ukończone będą inwestycje własne, jak i całego portu, by móc przyjąć takie jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl