Transport kontenera

Transport kontenera a globalny fracht morski to odwzorowanie nieustannie przekształcających się siatek logistycznych, wschodzących i słabnących ośrodków biznesowych z usługodawcami oferującymi serwisy rodzaju transport-kontenera oraz prężnie ewoluująca się specjalizacja Transportu Spedycji Logistyki , dla której serwisy kontener-transport to chleb powszedni. O w jakim stopniu przewóz drogą morską w dawniej wiązany był w zasadzie lokalnie: na wielkość Europy, Lewantu czy też Azji, dziś urozmaicił się on o wielki rynek amerykański, prędko rosnącą Afrykę, Australię i wiele nieznanych dotąd obszernym przedsiębiorstwom kontenerowym obszarów Euro Azji.

Transport kontenera dodatkowo usługi ” kontenery przewóz ” do jeszcze jedna cecha: globalizacja i normalizacja realizowany jest w transporcie morskim.

Taki 45-stopowy kontener może obecnie być obsłużony w każdym niemal większym porcie świata, a normy jego spedycji – takiej chociażby jaką oferuje Helena TS – poniekąd wszędzie będą jednakowo wysokie. Czy jednak przewóz morski to perfekcyjna droga transportu kontenera od nadawcy do odbiorcy? Głównie na głównym z punktu widzenia polskiego wytwórcy, tj relacji Chiny-Europa?, Czy opcją może być np. transport lotniczy?. Wydaje się, że w nie dalekiej przyszłości poniekąd nie. transport kontenera

Usługi kontener-fracht są oczywiście możliwe do wypełnienia drogą powietrzną, portu lotnicze notują stały przyrost obrotów nie tylko pasażerskich, ale też towarowych, są jednak w dalszym ciągu zbyt drogie i kłopotliwe technicznie, aby mogły zagrozić transportowi morskiemu. Skoro tylko nie lotnictwo. To może przewóz samochodowy? W wielu sytuacjach przewóz kontenera lub usługi kontener-transport w gruncie rzeczy są zyskowne przy zastosowaniu tradycyjnego taboru.

Dłuższe jednak odległości robią, że handel oparty li tylko na frachtach samochodowych również bez zbytnich kosztów jest niewspółmierny z morskim. Nie mówiąc już o przyczynach oczywistych: jak uciążliwe organizacyjnie jest przewiezienie kontenera z Chin – przez Azję do Europy? W Europie do tych wszelkich faktów dochodzą także bezwzględne normy ochrony środowiska, które stanowczo preferują transport drogą wodną i koleją, zamiast uciążliwego ruchu samochodowego.

Gdyż nie transport lotniczy i kołowy, może to naturalnie transport kolejowy stanowi dobrą możliwość dla dróg wodnych? W wielu przypadkach na pewno tak jest. Unia Europejska zdecydowanie wspiera rozkwit przewozów kolejowych, a i sami przedsiębiorcy doświadczają w tym korzyści. Sam choćby terminal BCT z Gdyni już w 2011 roku 40% przeładowanych przez siebie kontenerów odesłał do adresatów koleją. Nie bez sensu są znane medianie akcje w rodzaju „Tiry na tory!” oraz rosnąca propozycja infrastrukturalna ze strony kolejowych przedsiębiorstw przewozowych.

Przewóz kontenera z Chin do Polski za pomocą szczególnych pociągów kontenerowych ma już wieloletnią tradycję i uznawany jest za projekt trafny. Wyjawia się przecież, że mimo wszystko kolej, ze wszelkimi swoimi atutami nie doprowadzi stałego rozwoju transportu morskiego. Do czasu wprowadzenia jakichkolwiek rewolucyjnych rozstrzygnięć technicznych transport morski będzie stanowił zasadniczy środek transportu kontenerów i innych typów ładunków, bo jest zwyczajnie najtańszy, najbezpieczniejszy i najodpowiedniej rozwinięty ze wszystkich różnych dróg przewozu.