Redukcja połączeń lekiem na powiększający się kryzys na rynku przewozu morskiego

Redukcja połączeń lekiem na zwiększający się kryzys na przewozowym rynku Kondycja na rynkach przewozowych od pewnego czasu jest rzeczywiście ciężka. Parę równolegle występujących czynników przyczyniło się do tego, że, że aktualne wysokości stawek za fracht kształtują się na rekordowo niskim pułapie, i niewiele będzie wskazywało w najbliższym czasie na to, aby coś się miało zmienić. … Więcej

Następny drastyczny spadek opłat za przewóz kontenerów

Następny gwałtowny spadek cen za przewozy kontenerowe Ceny za przewóz pojedynczej jednostki kontenerowej w podpisywanych najczęściej umowach spotowych na trasie między Szanghajem i innymi portami z Dalekiego Wschodu a portami w Europy północnej uzyskały po raz kolejny ogromnie niski poziom. Na obecną chwilę wynoszą one około 330 dolarów za jeden kontener, co będzie oznaczać obniżenie … Więcej